Producenci
Regulamin

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 1

Informacje ogólne

 

Sklep internetowy www.ortomedika.com prowadzony jest przez: ORTOMEDIKA zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 15821H, NIP: 813-357-21-94, REGON: 180648885, ul. Zimowit 6/6 35-605 Rzeszów - zwanego dalej Firmą

Sklep internetowy www.ortomedika.com służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.

Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Wszystkie ceny podawane w sklepie www.ortomedika.com podawane są w kwotach netto i brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.ortomedika.com, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w danych konta lub w komentarzu zamówienia należy wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy ORTOMEDIKA do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży (wzór, odcień).

Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych firmy ORTOMEDIKA. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w naszej firmie oraz w celach marketingowych. Dysponują Państwo prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów drogą elektroniczną na wskazany, podczas rejestracji, adres e-mail.

Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

§ 2

Warunki zamawiania i sprzedaży

Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.ortomedika.com, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

Klient w momencie złożenia zamówienia zobowiązany jest potwierdzić swoja świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar. Świadomość o której mowa w zdaniu poprzednim wyrażana jest wprost ("potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty") oraz (ewentualnie) poprzez użycie funkcji "potwierdź zakup".

Zamówienia można składać e-mailem na adres shop@ortomedika.com.

Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego statusie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a)     w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze pocztowym/osobistym w momencie przyjęcia zamówienia

b)    w przypadku zamówień płatnych za pomocą systemów płatniczych tj. Przelewy24

c)    w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty, dotyczącej zamówienia.

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych wymaganych do realizacji zamówienia.

Zamówienia są przyjmowane przez cała dobę, 7 dni w tygodniu.

Zamówienia złożone w sobotę, niedziele lub święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Informacja o cenie podawana na stronie www.ortomedika.com ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu. 

Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Firmę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ortomedika.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy Firmy wskazany we wstępie do Regulaminu.

Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez sklep.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.

Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

Zamówienia będą odrzucane także w przypadku, gdy:

transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym Przelewy24 (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki),

we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości,

przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

§ 3

Polityka bezpieczeństwa.

 

Rejestrując się na stronie www.ortomedika.com, klient zostanie poproszony o podanie swoich danych poprzez wypełnienie formularza. Każdy klient ma prawo do wglądu swoich danych, posiada też możliwość ich zmiany. Rejestrując się klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych jedynie do potrzeb realizacji składanych na www.ortomedika.com zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera, w którym przedstawiamy nowości, promocje wymaga tylko podania adresu e-mail. 

 

§ 4

Termin realizacji zamówienia

 

Firma będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia przez jego wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.ortomedika.com.

Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a)     sprawdzeniu przez Firmę kompletności wysłanych danych,

b)    w razie potrzeby skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Klientem celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

 

Jeśli Klient potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

Całkowity termin realizacji zamówienia, po otrzymaniu zapłaty, wynosi:

w wypadku zadysponowania przez klienta dostawy przesyłką kurierską: 2 dni robocze (trzeci dzień roboczy po nadaniu przesyłki),

w wypadku zadysponowania przez klienta dostawy Pocztą Polską: 2 do 7 dni

    3. Termin dostarczenia przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską może ulec zmianie na skutek awarii samochodu dostawczego, trudnych warunków atmosferycznych, korków na drogach, wypadków, niedopatrzeń lub błędów ludzkich.

§ 5

Płatności

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 

a)        Pobranie przy odbiorze: należność pobiera kurier

b)       Tradycynym przelewem bankowym na konto Firmy

c)        Poprzez system płatności Przelewy24

 

W przypadku wybrania formy za pobraniem towar wysłany jest po złożeniu zamówienia. W przypadku wyboru formy przelewem, towar będzie wysłany po otrzymaniu potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu. Klient, który wybrał opcje płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wybrana formy płatności przez system płatniczy PayU,Przelewy24 towar wysyłany jest po otrzymaniu potwierdzenia o otrzymaniu wpłaty przez system PayU, Przelewy24

 

§ 6

Formy dostawy

Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Wartość zamówienia = wartość zamówionych towarów + koszt dostawy

 

§ 7

Reklamacje

 

Pierwszą zasada przy odbiorze przesyłek z zamówionymi produktami jest sprawdzenie przez Klienta w obecności kuriera czy przesyłka nie jest uszkodzona. Czy nie posiada dziur, zdarć w poszyciu opakowania , czy nie ma widocznie usypującego się granulatu z wnętrza opakowania. Jeśli przesyłka jest w jakiś sposób uszkodzona, należy złożyć protokół reklamacyjny u kuriera dostarczającego przesyłkę. Jeśli Klient przyjmie przesyłkę uszkodzoną bez złożenia protokołu reklamacyjnego u kuriera wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.

Podstawa przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru – paragon fiskalny lub faktura VAT.

Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.

Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, który dołączamy do każdego zamówienia.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres sklepu.

Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, odcień, proporcje itp. ) nie mogą być podstawa reklamacji zakupionego towaru.

 

 

§ 8

Zwroty zakupionych towarów

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Klient ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny nawet jeśli towar jest zgodny z umową. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Okres odstąpienia upływa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru, czyli dnia w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w fizyczne posiadanie zamówionych towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia przesłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w §1 ust.1). Klient może skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do nin. Regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w ust.1.

Klient dokonujący zwrotu jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

Zwracany produkt nie może mieć śladów używania, nie może być uszkodzony i musi być kompletny.

Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Firmę na wskazane przez Klienta konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych poprzez formę płatności pobrania przy odbiorze.

W przypadku zwrotu towarów niepełnowartościowych koszty wynikające z jego odesłania do Klienta ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana na specjalne zamówienie według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

c)         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 9

Gwarancja

 

Na towary udzielana jest gwarancja. Zakres gwarancji określany jest wyłącznie w dokumencie gwarancyjnym załączanym do Towaru.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu niezgodności Towaru z umową.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty wydania mu Towaru przez Firmę .

Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu do Firmy i opisem reklamacji.

W przypadku gdy towar był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Firmy wskazany w §1 ust.1.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym w wypadku uznania reklamacji odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

 

 

§ 10

Ochrona danych

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Firmę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Firma jako administrator sklepu internetowego.

Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@ortomedika.com.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.ortomedika.com oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Integralną częścią Regulaminu jest załącznik - polityka prywatności.

Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się przepisy prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego. .

Wszelkie spory wynikłe w związku realizacji transakcji kupna –sprzedaży w sklepie internetowym www.ortomedika.com strony będą się starały rozwiązać w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Firmy.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Firma zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu - nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie www sklepu internetowego Firmy.

 

 

 

- załącznik do Regulaminu -

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Adresat

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy,

pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

 

 

Dane Klienta:

 

...........................................................................

 

...........................................................................

 

...........................................................................

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

            Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia ........................... następujących rzeczy: ............................................ - odebranych przeze mnie w dniu ................................... .

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

czytelny podpis                        :                       ...........................................................................

 

 

 

Adres konsumenta(-ów):                                   ...........................................................................

 

 

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)           ..............................................................................................

 

 

 

Miejsce i data                                                  ...........................................................................

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Masz pytania?
Sklep internetowy Shoper.pl